รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2566 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2566 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก