ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ อบต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง