เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567