ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.หนองจอก เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติ อบต.หนองจอก เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562