รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-5 of 5 results.
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานติดตามผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน