ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกจอก

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

เปิดให้บริการประชาชน ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดประกาศตามทางราชการ

ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

โทรศัพท์ ​: 032-786045