รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองจอก

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองจอก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง