ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันถุงผ้าที่เหลือใช้ให้ผู้มารับบริการโรงพยาบาลของรัฐ (DPT ปั่น เพื่อ เปลี่ยน)

15 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันถุงผ้าที่เหลือใช้ให้ผู้มารับบริการโรงพยาบาลของรัฐ (DPT ปั่น เพื่อ เปลี่ยน) และช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมบริจาค ถุงผ้าที่เหลือใช้ได้ที่ จุดรับบริจาค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับบริจาค วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 3245 7366

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!