กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

26 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประธานสภาฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหันตะเภา เดินรณรงค์การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในชุมชนเส้นทางชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!