กิจกรรมวันไหว้ครู

29 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “วันไหว้ครู” เป็นวันรำลึกถึงความสำคัญของครู ผู้เสียสละและให้ความรู้การศึกษากับเด็กๆ ทุกคน ในวันสำคัญดังกล่าวลูกศิษย์จะไปไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาจนเติบโต
**ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา**
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!