ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

7 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก พร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่8 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุบ้านนายชม มาแผล้ว หมู่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรุบรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!