ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566

18 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ/หน่วยงาน/ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!