กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

26 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  หมู่ 11 บ้านบ่อพันงู และ หมู่ 12 บ้านแคใหญ่ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!