กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

27 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางศุภานน สืบสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานส่วนตำบล พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.หนองจอก และทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจอก
และพนักงานส่วนตำบลหนองจอก ข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!