โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับนักเรียนตัวน้อย โดยมีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เดอะฟิลล์แอนนิมอลดรีม และกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดหนองจอก เปิดโลกกว้างพร้อมได้ความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!