มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองจอก ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

13 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ดำเนินการมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองจอก ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!