การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

15 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนายั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกกับภาคีเครือข่าย

    

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!