ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement In-Place Rycycling สายทางหน้าวัดหนองบัว ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง