แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 11-15 of 17 results.
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563