ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 273
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นมยูเอสที) โรงเรียน เดือน 15 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถสามล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 711-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566